הצעת האסטרטג השוקים של בנק הפועלים: קצרו את תיק האג”ח הישראלי עקב לסיכונים עולמיים

אסטרטג השוק בבנק הפועלים, מודי שפרר, ממליץ לצמצם את החשיפה של תיקי האג"ח המקומיים עקב עליית פרמיית הסיכון ואי אמינות דיבידנד העל. עם הזמן, יש לבחון את הרגע הנכון לקצר.

מודי שפריר, אסטרטג השווקים בחדר המסחר של בנק הפועלים, ממליץ על הפחתת התמקדות בתיק האג”ח המקומי. העלייה בפרמיית הסיכון של ישראל והאיומים על דירוג החוב מפקידים את המשק לקראת איוונטים כלכליים גלובליים. שפריר מסמן את הסיכון המתרחש, שמקורו במתחי גאופוליטיים, בהתרקמות מדיניות של ישראל, ובהצפייה להנפקות גדולות של האוצר במט”ח בעתיד הקרוב.

בהדגמת הפער המתרחש בין אג”ח דולרי במשך כ-9 שנים לאוצר המקומי, שפריר מדגיש את עליית הפרמיות, דומה לפרמיות של אג”ח בדירוג BBB ואג”ח קונצרניים בדירוג BBB למשך 10 שנים. פרמיית ה- CDS למשך 5 שנים של ישראל עלתה, כדי לסבול ממיקסיקו ואיטליה.

באור הסיכונים האלו, שפריר ממליץ לקצר את שיעור הריבית בתיק האג”ח המקומי. הוא דגיש את חוסר הנכונות של הממשלה להפעיל חיתוכים תקציביים נרחבים בשנת 2024 והארכת המצב במלחמה, שיכולים לגרום להורדת דירוג האשראי של ישראל על ידי Moody’s או Fitch. המלצת בנק ישראל בהקשר זה היא כי “תרחות בהן הממשלה תמנע מלבצע התאמות תקציביות, צפויות להיות להשלכות משמעותיות על הגרעון המבני ועל התפתחויות במשק, ואלו עלולות להתבטא, בין השאר, בעלייה בפרמיית הסיכון של המשק, בירידה אפשרית בדרוג האשראי, בפיחות בערך השקל, בעלייה של הריבית וכן בעלייה באינפלציה”.

למרות המלצה להחזיק בתיק המקומי ברמה בינונית, שפריר מציין שחשוב להעריך בזמן המתאים לקצר את התיק. בהסכמתו, שימור התיק המקומי יעשה בעיקר דרך החזקה ישירה באג”ח במקום העקום.

About Writer

Picture of News
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags:

Subscribe to our Newsletter

Trust us we don't spam